Nasze główne wartości

Wierzymy w uczciwość i uczciwość we wszystko, co robimy. Nie ma na to alternatywy.

Wysoko cenimy naszych klientów i dostawców i jesteśmy zobowiązani do szybkiego i uczciwego zaspokajania ich potrzeb.

Wierzymy, że opinia każdego pracownika się liczy i zasługuje na szacunek.

Zachęcamy do wdrażania innowacji i kreatywności każdego pracownika, w każdym dziale. Błędy wynikające z dobrych intencji i ciężkiej pracy różnią się od błędów wynikających z braku wysiłku lub niedbalstwa.

Jesteśmy zaangażowani w środowisko, które szanuje i ceni różnorodne pochodzenie, zainteresowania i talenty naszych pracowników.

Chronimy zasoby naszej firmy, aby przynieść korzyści tym, którzy zależą od nas, takich jak nasi pracownicy i akcjonariusze.

Jesteśmy zaangażowani w pomoc tym, którzy mają mniej szczęścia w naszych społecznościach, dając nasz czas, talenty i zasoby.